2 november 2023

Nieuwe burgemeester

Hans Beenakker voorgedragen als nieuwe burgemeester gemeente Krimpenerwaard

De gemeenteraad heeft op donderdag 2 november 2023 besloten de heer Hans Beenakker voor te dragen als nieuwe kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard. Hij is daarmee de beoogde opvolger van mevrouw Pauline Bouvy-Koene, die sinds 25 mei 2022 waarnemend burgemeester van Krimpenerwaard is.

De heer Beenakker is 57 jaar. Hij is getrouwd en heeft 3 kinderen.

Hij is op dit moment burgemeester in Tiel en was daarvoor burgemeester in Asten. Van 1999 tot 2004 was hij wethouder (voor de VVD) in respectievelijk Voorburg en Leidschendam-Voorburg. Hij is opgeleid als agrarisch econoom in Wageningen en werkte na zijn studie van 1990 tot 1999 bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in diverse functies.

De Vertrouwenscommissie heeft de heer Beenakker in de met hem gevoerde gesprekken leren kennen als iemand die makkelijk aansluiting zal vinden bij de inwoners van alle kernen van de gemeente. Hij weet tussen de mensen te staan en houdt tegelijk de distantie die voor een burgemeester nodig is.

Hij kan zijn ‘Tielse aanpak’ (als voorzitter van de regio Fruitdelta Rivierenland, met veel agrarisch gebied) goed inzetten om de Krimpenerwaard op de kaart te zetten. Met zijn opleiding en werkervaringen heeft hij affiniteit met en vindt hij makkelijk aansluiting bij alle typen bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. Als voorzitter van de gezagsdriehoek van 7 gemeenten en plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is hij gewend aan een stevige ‘openbare orde en veiligheid’ portefeuille en zet zich in voor de aanpak van ondermijning, preventieve jeugdaanpak en leefbaarheid.

De Vertrouwenscommissie is er van overtuigd dat de heer Beenakker zich stevig, voortvarend en met enthousiasme als bestuurlijk boegbeeld en ambassadeur voor onze gemeente zal inzetten. 

 

Vervolgprocedure

De heer Beenakker wordt via de commissaris van de Koning aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Ministerraad doet op voorstel van het ministerie van BZK vervolgens een voordracht tot benoeming aan Zijne Majesteit de Koning. Het is in Nederland inmiddels goed gebruik dat de aanbeveling van de gemeenteraad daarbij wordt gevolgd.

De installatie van de nieuwe burgemeester is voorzien voor maandag 8 januari 2024, om 19.30 uur. 

Dit gebeurt tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis van Lekkerkerk.