9 oktober 2018

Meritocratie?

Wat de Krimpenerwaard niet moet worden is een meritocratie, een bestuursvorm waarin een politieke elite aan de macht is. Is dat dan zo? Nu ja, het begint er wel op te lijken.

Dinsdagavond vergaderde de commissie Ruimte en Financiën over een wel heel belangrijk agendapunt: de lobby voor een oeververbinding over de Lek tussen Ridderkerk/Bolnes en De Zaag bij Krimpen aan de Lek. Om dit te realiseren wil het college van B&W een bod doen richting de Metropoolregio om een zoekgebied tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel aan te wijzen om 8000-10.000 woningen te bouwen voor deze regio. Lees het goed: ongeveer 25.000 inwoners erbij, twee keer de bevolking van Schoonhoven.
De SGP is zeer ontstemd over dit voorstel, om meerdere redenen. Wij noemen er een paar:

  • Het voorstel komt uit de lucht vallen en komt niet voor in welk document en verkiezingsprogramma dan ook. De werkwijze bij visiedocumenten is altijd geweest dat burgers erbij betrokken waren. Dit is nu niet zo. Dit voorstel zorgt voor enorme onrust in de Krimpenerwaard. En dat betreuren wij.
  • Het is een zo groot ingrijpend voorstel dat een raad dit niet zomaar even snel kan beslissen. De bewoners van dit poldergebied zijn compleet verrast. Hebben zij dan geen stem over waar zij wonen en hoe dit ingericht wordt? Dit negeren van de burger stuit ons tegen de borst. 
  • Dit voorstel heeft desastreuze gevolgen voor het landschap. Dit poldergebied wordt – indien de metropoolregio het bod accepteert - compleet volgebouwd. Een mooi karakteristiek polderlandschap verdwijnt.
  • Dit bod is in tegenspraak met het Groene Hartbeleid van de Provincie Zuid-Holland en het voldoen van de woningopgave in de metropoolregio. Daar wordt binnenstedelijk gebouwd waarbij bepaalde vormen van OV (trein, tram, metro) . voorwaardelijk zijn.

Het slot van het betoog in de commissie geven we voor de helderheid weer: ‘Uit onze bijdrage kunt u opmerken dat de SGP niets moet hebben van megalomane plannen die kunnen voortvloeien uit een zoekopdracht. Een voorstel dat zegt: ‘Welkom metropool in onze achtertuin.’ Dat nooit. Geen wisselgeld van 8.000-10.000 woningen voor een brug. Geen Krimpenerwaard op zijn kop zetten. Maar rust in de polder. Genieten van ons mooi buitengebied, van de planten en de dieren waar wij de laatste tijd onze mond vol van hebben. Een mooi open en karakteristiek gebied met mooie leefbare vitale kernen, waar een vinex-achtige locatie niet bij past. Wel inzetten op hoogwaardig OV, op de Waterbus, op een P&R bij Krimpen aan den IJssel. Ook inzetten op voldoende woningbouw voor onze inwoners, verspreid over de kernen. En beleid gekoppeld aan ons kernenbeleid. We zijn wel voor verder onderzoek naar een brug over de Lek, er moet immers eerst eens meer onderzocht worden willen wij een oordeel kunnen vormen. De belangrijkste vraag is wat de effecten zijn op het verkeer in de Krimpenerwaard indien er een brug komt. We sluiten onze ogen niet voor de toekomst, maar het mag niet gaan ten koste van ons gebied. Wij zullen ons met hand en tand verzetten tegen het verkwanselen van onze mooie polder.’

Volgende week dinsdag zal blijken of de stem van de burger nog belangrijk is, of zij ook zelf nog iets mogen vinden over het poldergebied tussen Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. Ook die agrariër die de gemeenteraad toegestaan heeft zijn bedrijf te verplaatsen naar de Tiendweg-West in verband met betere mogelijkheden voor zijn bedrijf. Of zijn we dan toch een meritocratie aan het worden? Dit is niet te hopen!