30 september 2021

Luchtje in scholen

Afgelopen raadsvergadering lag er een voorstel op tafel wat betreft CO2 meters in scholen. Onze inbreng was er vooral op gericht op het feit dat een CO2 meter op zichzelf niets oplost en dat we beter kunnen investeren in echte oplossingen. Onze volledige inbreng hebben we voor het gemak hieronder weer gegeven.

Voorzitter,

De ramen die open kunnen, staan al open. De CO2 meter lost niets op. Wij zien liever bereidheid om daar waar noodzakelijk ons (financieel) te helpen om ventilatieverbetering door te voeren onder meer door het doen van Suvis aanvragen. Aldus de directies van de Groeiling en PCPO Krimpenerwaard na vragen van onze fractie. Als SGP fractie vragen wij ons af welke input de gemeente heeft gebruikt om tot dit voorstel te komen?

Let wel, de SGP vindt dit een belangrijk onderwerp! Gezien de reacties van de scholen vragen wij ons echter sterk af of dit voorstel aansluit bij de behoefte van de scholen. En dan is 150 K toch wel een bedrag wat anders/beter kan worden ingezet.

De SGP doet hierbij een laatste oproep aan het college om bij de scholen te inventariseren waar de behoefte ligt, voordat we dit forse bedrag gaan uitgeven.

Voorzitter, als SGP fractie zullen we wel voor dit voorstel stemmen, aangezien het bijdraagt aan een stukje bewustwording. Maar wat ons betreft kan dit bedrag slimmer en beter worden uitgegeven.