30 oktober 2017

Ledenvergadering 27 Oktober

 

Op 30 oktober 2017 is in de ledenvergadering van de SGP Krimpenerwaard de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld en goedgekeurd.

Aansluitend zijn de eerste 10 kandidaten van de lijst gepresenteerd, iedereen kreeg een bloemetje overhandigd. Aansluitend hield Jan Willem van der Ham een presentatie over het concept verkiezingsprogramma. In de fractie is de afgelopen tijd hard en intensief gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Komende weken worden het concept verkiezings- programma verder geschreven en zal op een later tijdstip worden gepubliceerd.

Aansluitend hield Roelof Bisschop een lezing over een “Haags actueel thema”. Hij ging van start door aan de aanwezigen leden te vragen welke thema's zij graag besproken wilde zien. Hoe kan het ook anders de eerste vraag was dan ook hoe de SGP zich ging opstellen tegenover het nieuwe kabinet. Andere echte SGP thema’s die aan de order kwamen waren de kloof van eenverdieners waarbij bij een inkomen van €40.000 de eenverdiener tot wel €8.000 meer belasting betaald ten opzichte van de tweeverdieners waarbij ieder €20.000 verdient. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen waren abortus, en een waardig levenseind.

Deze ledenvergadering was goed bezocht, het bestuur kijkt dan ook terug op een geslaagde avond.