21 februari 2017

Koning en Koningin bezoeken de Krimpenerwaard

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima hebben op dinsdag 21 februari een streekbezoek aan de Krimpenerwaard gebracht. De Koning en Koningin begonnen hun streekbezoek in Krimpen aan den IJssel en bezochten aansluitend de gemeentes Krimpenerwaard Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. Tijdens het bezoek stond het thema "De kracht van de Krimpenerwaard" centraal.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel werden de Koning en Koningin ontvangen door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, de heer J. Smit. De Krimpenerwaard bestaat sinds de herindeling van 1 januari 2015 uit twee gemeenten: Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Het Koninklijk Paar ontmoette de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, de heer M.W. Vroom en de burgemeester van Krimpenerwaard, de heer R.S. Cazemier. Zij spraken over de bestuurlijke kracht van de Krimpenerwaard, de recente herindeling en de rolverdeling en interactie tussen gemeente en gemeenschap. Aansluitend vond er in het gemeentehuis een gesprek plaats met onder andere mevrouw Riek Bakker, trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard.

 

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima bezoeken in Gouderak de gastenboerderij 'De Appelgaard'.

Na de gesprekken in Krimpen aan den IJssel vertrok het Koninklijk Paar richting Gouderak. Onderweg naar Gouderak werden zij bijgepraat over de dijkversterking langs de Hollandse IJssel. In Gouderak bezochten de Koning en Koningin gastenboerderij 'De Appelgaard'. Deze oorspronkelijke melkveehouderij is vanwege het verkopen van gronden voor natuurontwikkeling omgebouwd tot een bed & breakfast met daarnaast een bedrijf voor jongvee. De landbouw in dit gebied ziet zich geconfronteerd met bodemdaling en natte veenbodem. Op de gastenboerderij spraken de Koning en Koningin met agrariërs en natuurorganisaties over deze uitdagingen, duurzaam ondernemen en natuurontwikkeling in samenspel met landbouw.

Het Koninklijk Paar vervolgde hun streekbezoek in zalencentrum "De Zwaan"  in Berkenwoude. Hier stond het thema "De kracht van de gemeenschap" centraal. Dit zalencentrum fungeert als centrale locatie voor verschillende verenigingen en voorzieningen in deze kleine kern. De Koning en Koningin ontmoeten hier vrijwilligers van diverse organisaties uit de Krimpenerwaard, waaronder buurtverenigingen en asielzoekers met hun taalmaatjes. Ook spraken zij met jongeren over hun toekomst in de Krimpenerwaard.

In Bergambacht bezocht de Koning en Koningin het bedrijf Koninklijke Otolift Trapliften. Zij kregen daar een korte rondleiding door het bedrijf en spraken met verschillende ondernemers uit de Krimpenerwaard. Het gesprek ging over de kwetsbaarheden en de kansen van ondernemen in een regio waar het behoud van het landschap van groot belang is en over de innovatiemogelijkheden die de regio biedt.

Het streekbezoek werd afgesloten in het voormalige gemeentehuis van Bergambacht. Daar is een informele ontmoeting met een aantal mensen die bij de organisatie van dit bezoek betrokken was.

De Koning en Koningin krijgen een rondleiding bij Koninklijke Otolift Trapliften.

 BRON koninklijkhuis.nl