26 september 2017

Kernenbeleid voor vitale kernen

 

Voorzitter, vitale kernen zijn van onschatbare waarde voor elke gemeente maar zeker voor een grote als Krimpenerwaard waar in enkele kernen de vitaliteit en daarmee zelfs de leefbaarheid onder druk staat! Ik denk met name aan die kleine kernen waar al heel lang niet meer gebouwd is.

Je ziet het gebeuren: vergrijzing, ontgroening, minder kinderen op de scholen, winkeliers die het niet meer voor elkaar krijgen, verenigingsleven moeizaam te organiseren. Voor een kern als Haastrecht, maar ook voor andere kernen, is dit geen fictie maar realiteit! Daarom zijn wij content met het duidelijke kader wat de inwoners van Haastrecht hebben meegegeven: bouwen voor starters en gezinnen! Wij voegen daaraan toe: zet in op enkele grote nieuwe woningbouwlokaties voor de toekomst. Voor kernen als Vlist en Berkenwoude spelen op iets andere schaal dezelfde vraagstukken. Wij durven de stelling aan: vitaliteit kun je niet los zien van ontwikkeling.  

  • Bergambacht en Schoonhoven en Krimpen ad Lek zijn mooie voorbeelden van die ontwikkeling. Daar spelen deze problemen niet of nauwelijks. Maar terecht staat dan als kernpunt het dorpshart en borging van de kernfunctie. Maar ook de logistiek, handel en maakindustrie kunnen en moeten zich nog veel beter profileren en zo beter inspelen op de marktontwikkeling die razendsnel gaat.
  •  Voor Gouderak zijn denk ik terecht de termen saamhorig en kwetsbaar gekozen. Saamhorig vanwege de gehechtheid aan de eigen kern maar kwetsbaar als het gaat om het met elkaar grip krijgen op de ontwikkeling van het dorpsleven en inwoners het gevoel geven zelf mede aan het stuur te staan. 
  • De ideeën voor Lekkerkerk benadrukken de eigenheid van deze kern juist ook trefzeker: aantrekken van meer watertoerisme, een eigenheid die de kern vroeger had maar die verloren is gegaan. Ook hier is structurele samenwerking tussen ondernemers en winkeliers noodzaak.
  •  Ouderkerk als enclave, daar hebben we in de commissie genoeg over gezegd. Het grappige is dat we achteraf door enkele Ouderkerkers zijn benaderd. Trots als ze zijn op hun dorp. Het woord enclave versterkt de eigenheid van het dorp alleen maar, iets wat we met het kernenbeleid juist graag zien! 
  • In Stolwijk is flink ontwikkeling geweest, de vitaliteit van het dorp lijkt op orde. Maar ook hier liggen uitdagingen voor met name het lastige ondernemersklimaat tussen grotere plaatsen in. En ook de verkeersstromen door de kern schreeuwen om een toekomstbestendige oplossing. 

Het verkiezingsprogramma van de SGP heeft als titel: bij de Kern blijven: waarmee we willen benadrukken dat we in alles de leefbaarheid  van de kernen willen bevorderen waar het maar kan. Bijna te pas en te onpas hebben we de afgelopen jaren gehamerd op doorontwikkeling van de kernen om zo het hele dorpsgebeuren gaande te houden. Het College zit gelukkig helemaal op dezelfde lijn. Je hoeft dus echt niet perse de aanduiding Lokaal in je partijnaam te hebben om vooral in het lokale belang te denken! 

Er is echter nog iets anders, de K van Kern staat met een grote hoofdletter geschreven! Bij de Kern blijven! Belangrijker nog dan bouwen en ontwikkeling is de inrichting van de samenleving en dus ook de kern. Het liefst zien wij dan kernen die 6 dagen per week Ondernemend, Betrokken, Veelzijdig, Zelfbewust, Harmonieus, Bedrijvig en Sportief zijn, zoals de nota goed  samenvat. Dan is het geen straf om de zondag alleen maar rust in jouw kern te hebben. Heel veel inwoners zien dat als de grootste kernkwaliteit van hun kern: oases van rust in een hectische samenleving. Die waarde zouden we het liefst nog extra meegeven aan de nota. Zondagsrust in de zin van even geen hectiek in de straat, winkels die hun omzet in 6 dagen binnenhalen en horecapersoneel wat geniet van zijn rust. 

En vooral tijd voor iedereen om een dag gericht te zijn op de zaken die onze eeuwige toekomst aangaan, dat is immers de kern waar het in ons leven om moet draaien. Ten diepste alleen dan een leefbare kern! Dat is wat de SGP drijft als het gaat om het welzijn van onze inwoners!