11 november 2021

Jan Verburg lijsttrekker SGP-Krimpenerwaard

Tijdens de algemene (digitale) ledenvergadering van de SGP Krimpenerwaard in Berkenwoude is Jan verburg aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ook het verkiezingsprogramma voor de periode 2022-2025 is tijdens deze ledenvergadering vastgesteld.

De huidige fractievoorzitter voert de kandidatenlijst aan, waarop ook de raadsleden Eric Koelewijn (nummer 2, Krimpen aan den Lek), Maarten Noordergraaf (nummer 3, Ouderkerk a.d. IJssel) en Erik Wassink (nummer 5, Bergambacht) zijn opgenomen. Nieuwkomer op de lijst is het huidige commissielid Peter Klerk (nummer 4, Lekkerkerk ). Verder zijn er de namen van enkele zeer bekende plaatselijke voormalige politici opgenomen, namelijk Pieter Neven (nummer 6, Schoonhoven), Wim van Persie (nummer 8, Berkenwoude) en Jan Willem van der Ham (nummer 9, Ouderkerk a.d. IJssel). De zevende plaats is voor het huidige commissielid Ernst Pols uit Ouderkerk a.d. IJssel.

Al met al een lijst waar zowel ervaring als verjonging centraal hebben gestaan. De totale lijst bevat maar liefst 30 personen, waaronder een aantal agrariërs en ook een aantal jongeren.

Verburg benadrukt dat hij content is met deze evenwichtige kandidatenlijst. Hij ziet met vertrouwen de komende verkiezingen tegemoet en hoopt om met zijn partij weer 5 zetels te halen. De constructieve, principiële opstelling spreekt de kiezer aan. De SGP wil er graag zijn voor de agrariërs in onze mooie Krimpenerwaard, die een grote bijdrage leveren aan het beheer van de Krimpenerwaard en aan de voedselvoorziening. Een ander speerpunt in het verkiezingsprogramma “VerantWoord Vertrouwen” is de communicatie en dienstverlening, die moet op onderdelen echt een stuk beter. Maar niet meteen vanuit een miljoenen kosten nieuw gemeentekantoor; dienstverlening kan ook vanuit de bestaande kantoren goed gebeuren. Breng eerst de financiële basis weer op orde voordat je investeert in dit soort risicovolle projecten. En er zijn vooral ook andere prioriteiten: de woningbouw en de energietransitie bijvoorbeeld.