10 oktober 2023

Terreuraanslag op Israël

 
“Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw, aan uw rechterhand.” (Psalm 121)
 
Bij ons gemeentehuis in de Krimpenerwaard wappert de vlag van Israël. In onze harten bidden wij.