14 juli 2015

Interview met de wethouder

Interview met de wethouder Pieter Neven door een 17-jarige Krimpenerwaarder. In dit interview leest u meer over de achtergrond van de wethouder en neemt u een kijkje achter de schermen.

1. Kunt u iets over uzelf vertellen?

Ik ben getrouwd met Henriet, heb zes kinderen, waarvan er vijf nog thuis wonen en een kleinkind. Ik was werkzaam in het onderwijs als teamleider vwo onderbouw op de Gomarus in Gorinchem. Daarnaast zat ik vijf jaar in de Raad van Toezicht van het Driestar College en was ik 12,5 jaar fractievoorzitter SGP/ChristenUnie in Schoonhoven. Daarnaast schrijf ik ook artikelen voor het kerkhistorisch tijdschrift Oude Paden. Altijd een leuke hobby naast mijn werk.

2. Sinds wanneer bent u wethouder?

Sinds 2 januari 2015

3. Hoe vind u het om wethouder te zijn,

Dat is bijzonder. Het is een hele mooie en afwisselende baan. Iedere dag  wat betreft indeling anders, je ontmoet heel veel mensen en je bent bestuurlijk verantwoordelijk voor onze mooie Krimpenerwaard.

4. Wat voor voor/na delen zíjn er aan  wethouder zijn?  

Voordelen: je kunt veel voor mensen en instellingen betekenen, er liggen veel uitdagingen, je kunt veel bereiken voor de inwoners. Nadeel: wethouder ben je voor een bepaalde tijd, het is onzeker of je na de volgende verkiezingen weer wethouder bent.

5. Hoe groot is het college van B&W?

Vijf wethouders, één burgemeester en de gemeentesecretaris.

6. Welke partijen nemen aan het college deel?

VGBK (7 zetels), SGP (5), VVD (4) en CU (3). Ik zit namens de SGP in het college en ben 2e locoburgemeester.

7. Hoe verloopt de samenwerking in het college?

Zeer goed, wij zijn goed op elkaar afgestemd.

8. Wat is het verschil tussen een raadslid en een wethouder?

Als wethouder voer je de besluiten van de gemeenteraad uit.  De gemeenteraad controleert of de raad de besluiten goed uit voert. Een wethouder bestuurt.

9. Welke portefeuille heeft u? 

Jeugd en onderwijs, afval en duurzaamheid, verkeer en vervoer en de gebiedsovereenkomst. Dat laatste is een opgave van 2250 hectare natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard

10. Van welke partij bent u lid en waarom?

Ik ben lid van de SGP. Deze partij gaat uit van het Woord van God. Deze partij heeft altijd een duidelijke politieke lijn gevolgd en wil ook in de toekomst verantwoordelijkheid dragen. De partij spreekt ook de jeugd aan,  het heeft de grootste jongerenorganisatie van de Nederlandse politieke partijen.

11.Hoeveel leden heeft uw partij plaatselijk?

Dat zal ruim veertig zijn. Daarnaast zijn er donateurs

12. Hoe groot is de fractie van uw partij in de gemeenteraad?

De SGP heeft vijf  raadsleden.

13. Wat zijn positieve en negatieve ontwikkelingen in uw gemeente?

Positief: mooie ambities, zoals de gebiedsovereenkomst, recreatie en toerisme, invoering diftar over de hele gemeente. sociale teams die hun werk vol goede inzet doen. We hebben in de Krimpenerwaard overwegend nieuwe schoolgebouwen en scholen die goed presteren.

Negatieve ontwikkeling: wij hebben te maken met veel minder geld (3,2 miljoen) voor het sociaal domein.

14. Wat wilt u de komende jaren bereiken (wat heeft u bereikt)?

Ik wil graag de deelgebieden voor een fors deel ingericht hebben, de jeugdzorg plaatselijk goed georganiseerd hebben en daarnaast diftar ingevoerd hebben

15. Hoe onderhoudt u kontakten met de bevolking?

Praten met mensen op straat, bezoeken van bijeenkomsten, het college bezoekt alle kernen in de Krimpenerwaard en spreekt ook de bewoners. Wij willen herkenbaar en verbindend zijn.

16. Heeft u contacten met hogere overheden? Ja, met de Tweede Kamerfractie van de SGP over de bezuinigingen bij de jeugdzorg (overleg met Kees van der Staaij) en daarnaast ontmoet ik ook gedeputeerden van de provincie. Onlangs was staatssecretaris Van Rijn op werkbezoek in Bergambacht waarbij ik ook aanwezig was.

17. Wat kan een wethouder doen voor de plaatselijke bevolking?

Je krijgt soms wel eens  reacties over afval, die zet ik direct door naar medewerkers, zodat problemen aangepakt kunnen worden.

18. Heeft uw partij winst of verlies geleden bij de laatst gehouden verkiezingen?

Bij een herindeling is het lastig vergelijken met voorgaande jaren. Maar met vijf zetels zie ik ons als één van de winnaars van de verkiezingen en daar ben ik dankbaar voor.

19. Staat uw partij er tot nu toe nog goed voor?

Of loopt het achteruit?  De SGP maakt de laatste jaren een geleidelijke groei door. En die willen we graag doorzetten!

20. leert u nog dingen in het verloop als wethouder zijnde?

Ik leer dagelijks, je moet als wethouder je verdiepen in tal van onderwerpen. En dat doe ik graag.