2 april 2019

Hoogspanningskabels ondergronds bij nieuwbouw Ouderkerk a/d IJssel

Het college van B & W is onder voorwaarden bereid om een haalbaarheidsonderzoek te starten naar het ondergronds aanleggen van hoogspanningskabels.

Voorwaarde wel dat er duidelijkheid moet komen over de dekking van de kosten van een dergelijk onderzoek en de dekking van de kosten van de verkabeling. Dit stelt het college naar aanleiding van schriftelijke vragen van de SGP. Een haalbaarheidsonderzoek kost €80.000-100.000 euro. De bijdrage van de gemeente komt bij verkabeling neer op 20% van de kosten met een maximum van €975.000 euro per kilometer. De lengte van het tracé bij de nieuwbouw van Ouderkerk aan den IJssel (nabij vv Spirit) is 1,1 kilometer. Alleen dit tracé komt in aanmerking omdat het nabij een bevolkingskern ligt. De SGP is tevreden over de bereidwilligheid van het college van B&W om dit verder te onderzoeken en zal dit onderwerp gaan agenderen voor de gemeenteraad. Het gaat tenslotte eerst om een haalbaarheidsonderzoek van maximaal €20.000 – uit te voeren door Tennet – en dat is te overzien. De SGP is voor het ondergronds aanleggen, omdat dit een aanmerkelijke verbetering is van de leefbaarheid in het gebied van de oostkant van Ouderkerk aan den IJssel, met name rond de Heemraadsweg en Tiendweg-Oost.

Lees hier de beantwoording van het college.