8 november 2017

Hondenbelasting en rioolheffing

 

Op 7 november 2017 behandelde de gemeenteraad de begroting voor het jaar 2018. De inbreng van de SGP heeft u eerder kunnen lezen op begroting 2018.De volgende twee voorstellen van de SGP werden door de gemeenteraad overgenomen.

Afschaffing van de hondenbelasting

Afschaffing van de hondenbelasting. Eigenaren van honden betalen hondenbelasting. Tegenover die betaling staat geen concrete gemeentelijke dienst. De opbrengsten komen ten goede aan de algemene middelen van onze gemeente. Dat vindt de SGP niet terecht. Tegenover het betalen van een speciale belasting, zou ook een speciale dienst van de gemeente moeten staan. Dat is niet het geval. Om die reden heeft de SGP voorgesteld om de hondenbelasting te laten vervallen. Oom de gevolgen voor de begroting niet te groot te maken, hebben we gekozen voor een afbouwperiode van 10 jaar. Een meerderheid van de raad steunde ons hierin.

 

Rioolheffing

Voor ieder pand dat aangesloten is op het gemeentelijke riool moet rioolheffing betaald worden. Dat is echter ook zo voor (bedrijfs)panden, die niet op het riool zijn aangesloten. Ook dat vindt de SGP niet terecht. Als er geen aansluiting is op het riool, wordt er van deze gemeentelijke dienst geen gebruik gemaakt en zou er niet betaald hoeven te worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor veel agrarische gebouwen in het landelijk gebied. Die mogen veelal niet eens op het riool zijn aangesloten, omdat zij hun proceswater niet mogen lozen. Dan is tegenstrijdig om hen toch een heffing op te leggen. De SGP heeft voorgesteld te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om voor deze situatie een uitzondering te maken. Een meerderheid van de raad steunde ons hierin. Over een half jaar moeten we hier meer duidelijkheid over hebben.