16 oktober 2018

Hier een woning, daar een woning, overal een woning….

Het was voor iedereen verrassend. De keuze van het college om 200 hectare van onze groene polder in de aanbieding te doen. Voor woningbouw, kantoren, scholen, wegen en andere verstening. 

De bedoeling is zonder meer goed. In verband met de bereikbaarheid van onze gemeente, moet er onderzoek komen naar de mogelijkheid van een tweede brug. Vanaf Ridderkerk naar ons. Maar om de kansen voor een tweede brug te vergroten heeft het college gemeend om aan de Rotterdamse regio 200 hectare te geven voor woningbouw in de toekomst. Best wel wrang. Als gemeente hebben we een woonvisie vastgesteld. Daarin hebben we gevraagd om tot 2030 niet minder dan 3000 woningen te mogen bouwen. Bij onze eigen kernen. Om ruimte te geven aan onze eigen inwoners. Daarvoor heeft de provincie nog geen toestemming gegeven. Die wil bouwen in het Groene Hart flink aan banden leggen.

Nu doet het college hier bovenop het voorstel om nog eens 200 hectare groen op te offeren. Zonder overleg. Zonder verdere onderbouwing. De commotie die met name in Krimpen aan de Lek ontstaan is begrijpt de SGP. Wij hebben namelijk een ander beeld bij de toekomst van onze polder. Een heel veel andere partijen in de gemeente raad gelukkig ook. Maar 16 van de 31 raadsleden dachten daar anders over. Met nipte meerderheid werd besloten om het college deze ruimte te geven. We hadden er niet langer dan enkele weken over na kunnen denken. Jammer, dat er zoveel druk op lag.

Nu is weliswaar toegezegd dat het college zijn best doet om die 200 hectare in de toekomst over de Krimpenerwaard te verspreiden. Maar de kans daarop valt nog zeer te bezien. Rotterdam zal geen woningen bij Schoonhoven willen bouwen. En ook niet Vlist, of Haastrecht, of Berkenwoude, of Ammerstol, om maar enkele voorbeelden te noemen. Bouwen doe je aansluitend aan je eigen metropool. Dat is voor Rotterdam dus het gebied tussen Krimpen aan den IJssel en Krimpen aan de Lek. Daarover zei de wethouder ook dat dit de meest voor de hand liggende locatie was. Daar moeten we dan ook maar duidelijk over zijn. Verstening van het westelijk deel van de Krimpenerwaard is een reëel risico op termijn. Dat is jammer. De SGP had het graag anders gezien. En de lokale belangen graag op plaats één gezet.