21 januari 2017

Geen winkels op zondag open

 

In de commissie is deze week het voorstel van het College van B&W besproken om de winkels in de Krimpenerwaard gesloten te houden op de zondagen.

Met uitzondering van enkele zondagen in Schoonhoven wat al geruime tijd gebeurde. De SGP stemt helemaal in met dit voorstel. Zeker niet alleen omdat het in het coalitieprogramma staat maar zeker ook vanwege het feit dat de winkeliers duidelijk aangeven geen behoefte te hebben aan openstelling.

Dat is niet verwonderlijk als blijkt dat openstelling op zondag per saldo nauwelijks meer omzet maar wel meer personeelskosten geeft! En het personeel gedwongen wordt te werken op die dag. Juist als openstelling mogelijk wordt en een enkele winkel die mogelijkheid waar zou nemen, dan voelen andere winkeliers zich ook verplicht mee te gaan doen, tegen beter weten in.

Desondanks pleitten diverse fracties zoals D66 ervoor de mogelijkheid te bieden om zo "uit de krampachtigheid te raken".

Als SGP vragen we ons oprecht af wie die kramp dan veroorzaakt als de winkelier duidelijk aangeeft er niets in te zien....

Wordt vervolgd in de Raadsvergadering van 31 januari.