11 oktober 2016

Géén luchtje aan de “Verordening Geurhinder en veehouderij”

Er hangt bepaald géén luchtje aan de “Verordening Geurhinder en veehouderij” en de “Geurgebiedsvisie Krimpenerwaard”  die in de commissie van 11 oktober is besproken.

Onze fractie heeft zich positief uitgesproken voor deze verordening en visie omdat het nadrukkelijk de belangen van onze agrariërs waarborgt. Als belangrijkste dragers van ons mooie landschap moeten we hen niet belemmeren in hun bedrijfsvoering vanwege de afstand tot geurgevoelige objecten in hun omgeving. Er verdwijnen namelijk steeds meer boerderijen en er komen meer woningen. 

We hebben aandacht gevraagd voor boeren die hun ( soms monumentale )woondeel willen afsplitsen van hun werkdeel en nieuwbouw plegen naast hun bestaande boerderij. Zij moeten wat de SGP betreft niet door deze verordening worden belemmerd! 

Zodra de nieuwe Omgevingswet er zal zijn(2018) zal de Wet geurhinder verdwijnen en in de Omgevingswet worden opgenomen. Wij hebben bepleit dat het óók in de nieuwe Omgevingswet mogelijk moet zijn om maatwerk te kunnen bieden aan onze agrariërs.