26 februari 2018

GEEF LANDBOUWVERKEER VEILIG DE RUIMTE IN BERKENWOUDE!

 

Wij pleiten voor het aanleggen van een extra weg voor het doorgaande landbouwverkeer in Berkenwoude!  

Al meer dan 10 jaar vragen bewoners van de Dorpsstraat aandacht voor het zware landbouwverkeer. Dagelijks rijden er veel landbouwvoertuigen (soms op hoge snelheid) door ons dorp. Dat kan helaas ook niet anders, omdat er geen andere goede verbindingsweg bestaat tussen de Achterbroek en het Oost- en Westeinde. Dit levert onveilige situaties op voor fietsers (schooljeugd!) en voetgangers, maar ook schade aan de aanliggende huizen.  

Samen met de bewoners van de Kerkweg en Dorpsstraat wil de SGP dat aan deze situatie een einde komt. De SGP ziet de aanleg van een landbouwweg als enige mogelijkheid. Wij willen wijzen op de aanleg van de rondweg bij Ouderkerk én de aanleg van een landbouwweg bij Bergambacht. Twee uitstekende voorbeelden waarbij dorpskernen zijn ontzien. Dat moet ook in Berkenwoude kunnen!  

Door middel van deze petitie wil de SGP vragen om een onderzoek te starten en de aanleg van de landbouwweg zo snel mogelijk te laten plaatsvinden.  

De SGP is niet tegen landbouwverkeer. Integendeel. Dat hoort nou eenmaal in onze mooie landelijke omgeving. Maar boeren en burgers zijn wel gebaat bij veilige routes!  

Vindt u dit ook? Onderteken dan deze petitie vóór 15 maart 2018 op https://www.petities24.com/geef_landbouwverkeer_veilig_ruimte_in_berkenwoude 

Wij verzamelen de handtekeningen en zullen ze aan het College van B&W, de raad van de gemeente Krimpenerwaard en aan de verantwoordelijk gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland aanbieden. Hoe meer handtekeningen, des te sterker ons pleidooi en des te groter de kans van slagen!  

Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar secretariaat@sgp-krimpenerwaard.nl. of bellen met Erik Wassink (06-10565661). U kunt ons ook spreken op zaterdag 17 maart tussen 10.00 en 12.00 uur voor De Zwaan.  

Met vriendelijke groet,  

(Fractie) SGP Krimpenerwaard