18 april 2016

Fractie stelt vragenover netwerk hartveilig wonen

Jaarlijks worden 15.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Bij een stilstand in de bloedsomloop is snel handelen van levensbelang. Bij hartveilig wonen zetten vrijwilligers zich in om het leven van mensen te redden. Hartveilig wonen is een georganiseerde burenhulp in aanvulling op ambulancezorg.

Vraag 1:

Neemt de gemeente Krimpenerwaard ook deel aan het netwerk hartveilig wonen?

Zo nee, is het college bereid aan te sluiten bij dit netwerk?

Als vrijwilligers gebruik kunnen maken van een AED ( automatische externe defibrillator) is de overlevingskans nog groter, vooral na sluitingstijd van winkels e.d. Is de beschikbaarheid van AED's beduidend minder.

Vraag 2:

Is het college bereid in elke kern tenminste 1 AED beschikbaar te stellen die 24 uur bereikbaar is ( bijvoorbeeld in een kast aan de buitenzijde van een gemeentelijk gebouw)?

Eigenaren van AED's worden na gebruik geconfronteerd met kosten om deze weer opnieuw gebruiksklaar te maken.(ongeveer 150 euro).

Vraag 3:

Is het college bereid om eigenaren van AED's , die beschikbaar gesteld worden voor algemeen gebruik te compenseren voor de kosten die gemaakt moeten worden om de AED weer opnieuw gebruiksklaar te maken?

Zie voor meer informatie: www.hartveiligwonen.nl