19 februari 2019

Energietransitie

 

De SGP fractie is zeer verontrust over het proces rond het komen tot een regionale energietransitie Midden-Holland.

De gemeente Krimpenerwaard moet nog dit jaar haar aandeel in de energietransitie aangeven. Maar tot nu toe hebben wij als raad - en u als inwoner daar nog nauwelijks over gehoord. En dat, terwijl omliggende gemeenten stevig aan de slag zijn gegaan en haar inwoners erbij betrekken. 

Om die reden wil de SGP een interpellatiedebat over dit belangrijke onderwerp voeren met de verantwoordelijke wethouder. De SGP wil een procesvoorstel ontvangen van het college met daarbij een tijdspad waarin de beslismomenten staan aangeven. Verder willen wij weten hoe de inwoners en maatschappelijke partijen en bedrijven bij dit onderwerp betrokken gaan worden. Daarnaast hoort hierbij een kostenplaatje: wat kunnen wij de komende jaren aan kosten verwachten. 

De SGP pleit voor een transitie opgave in één oogopslag (zoals bij de begroting), waarin duidelijk de transitie opgave voor de gemeente Krimpenerwaard in vermeld staat en welke maatregelen er genomen worden. De SGP zal een motie indienen om het college op te dragen zo snel mogelijk een en ander uit te werken. Het is nu stil, té stil rond dit onderwerp en dat moet snel veranderen.

De SGP wil ook dat er nu snel stappen voorwaarts worden gezet: er gebeurt te weinig en er zijn genoeg mogelijkheden om te komen tot opwekking van duurzame energie en het besparen van energie. De SGP ziet graag zo spoedig mogelijk plaatsing van zonnepanelen op agrarische bedrijfsgebouwen als ook zonnepanelen op de veelal platte daken van bedrijven. Daarnaast moet de gemeente Krimpenerwaard haar gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk verduurzamen. Het is het allemaal meer dan waard: het gaat immers om de door God geschapen aarde, die we mogen bebouwen, maar ook moeten bewaren.