9 november 2023

Een zilveras voor elke kern!

Het centrum van Schoonhoven wordt aantrekkelijker gemaakt voor toeristen. Aldus besloot de gemeenteraad op 2 november 2023.

Dit project, de zogenoemde Zilver-As, behelst het gebied van de Veerpoort tot het Springerpark. Het doel is om meer reuring in de binnenstad te krijgen. Er staan verschillende aanpassingen op stapel, waaronder:

  • Het autoluw maken van de Haven. De parkeerplaats op de Stenen Brug verdwijnt.
  • Het vergroenen van de Haven.
  • Het uitzetten van een wandelroute van de Veerpoort tot het Springerpark. Hierin worden de vele historische gebouwen (o.a. Waag, Bartholomeüskerk, Stadhuis, Kazerne (Zilvermuseum) etc. betrokken.
  • Het vernieuwen van de Scheepmakersbrug.
  • Het bevorderen van activiteit op het water. Dit kan door het openen van de sluizen, zodat varen in de binnenstad weer mogelijk wordt. Of door terrassen op het water.
  • Het openstellen van de kerktoren zodat deze tot bovenin te beklimmen wordt.
  • Het aanleggen van een nieuwe boogbrug tussen de Uitdragersstraat en de Proveniersstraat.
  •  En meer…

De SGP Krimpenerwaard staat positief tegenover het plan. We zien de meerwaarde voor de leefervaring als er wat meer reuring komt. Ook verwachten we dat het plan meer toerisme aantrekt waarmee we de Krimpenerwaard op de kaart kunnen zetten. We hebben daarom voor het raadsvoorstel gestemd.

De SGP wil natuurlijk dat de kosten binnen de perken blijven. De komende jaren zien er boekhoudkundig niet rooskleurig uit voor de gemeente. Daarom hebben we afgesproken om geld te besparen waar mogelijk. We dienden een amendement in om te bezuinigen op twee kostenposten: het aanleggen van een trappetje naast de Veerpoort en het plaatsen van een kunstwerk. Deze posten zijn niet direct noodzakelijk en kunnen alsnog gerealiseerd worden als we in de toekomst geld over hebben. De meerderheid van de gemeenteraad stemde voor ons amendement!

En de andere kernen dan?

Misschien stelt u zichzelf die vraag ook wel. Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting (in de raadsvergadering van 7 november 2023) noemde onze Peter Klerk dat ook:

“Een hartenkreet die wij van verschillende kanten horen: het gaat wel heel erg vaak over Schoonhoven in jullie Raad. Wij in Ouderkerk, Lekkerkerk, Berkenwoude, Vlist, Ammerstol, Haastrecht, Gouderak en in mindere mate Bergambacht en Krimpen ad Lek bestaan ook nog! Ik denk dat zij gelijk hebben. Er is de laatste jaren heel veel tijd en geld besteed aan Schoonhovense zaken. Een voorbeeld van tijd: de Veerpoort. Een voorbeeld van geld: de scholenbouw voor circa 39 miljoen, waardoor er voor de andere scholen eigenlijk geen budget meer beschikbaar is. En de komende jaren staat de Zilver-As (circa 2 miljoen) weer als omvangrijk Schoonhovens project op de planning. In Bergambacht en Krimpen aan de Lek is genoeg gebeurd maar er zijn zoveel kernen die na de herindeling 10 jaar geleden nog niet aan bod zijn gekomen. Wordt dit onderkend bij het college?”

We zouden daarom willen dat er de komende jaren ook naar andere kernen wordt gekeken. Wat ons betreft komt er voor elke kern evenveel aandacht als voor Schoonhoven.

Als SGP zijn we er natuurlijk voor iedere inwoner van onze gemeente, ongeacht in welke kern u woont. We juichen het toe als u meedenkt! Heeft u (kritische) vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met portefeuillehouder Peter Klerk via p.klerk@krimpenerwaard.nl of met een van onze andere raadsleden.