4 oktober 2018

Een briefje naar aanleiding van vorige week.

 

Een briefje naar aanleiding van vorige week.


SAMEN STERKER

Het was me het weekje wel. De eerste vergadering van de gemeenteraad na de zomer. De temperatuur in de raadszaal steeg naar waarden, waaraan we in deze zomer gewend waren geraakt. Daarbij was het ook nog eens een marathonvergadering van een kleine 8 uur, verdeeld over twee avonden.

De onderwerpen waren er dan ook wel naar. Dan heb ik het niet over het voorstel van Pro- en Dierbaar Krimpenerwaard over het uitvoeren van insectentellingen (!) in onze gemeente. Ik wil het geen muggenzifterij noemen. En ook niet over het voorstel van Gemeentebelang Krimpenerwaard om boeren zo’n beetje te verplichten om bomen in de wei te planten om koeien van schaduw te kunnen voorzien. Die beesten zijn echt intelligent genoeg om bij zonnig weer beschutting in hun eigen stal te zoeken. En trouwens: in natuurgebieden worden bomen omgehaald, omdat die een prachtige uitvalsbasis vormen van roofvogels om zwaar beschermde weidevogels te verschalken. 

Maar goed. Er waren belangrijker zaken te bespreken. Neem nou de Winkeltijden-verordening. De coalitie stelde voor om alle supermarkten in Krimpenerwaard de gelegenheid te geven op alle 52 zondagen open te gaan. Waarom de SGP daar moeite mee heeft, hebben we in de achterliggende maanden luid en duidelijk laten weten. Waar het me nu even om gaat is de manier waarop over dit voorstel in rap tempo moest worden besloten. Een petitie waarin 2500 mensen aangeven dit niet te willen, waarvan het grootste gedeelte binnen onze gemeente woont. Supermarkteigenaren en eigenaren van andere winkels die bij herhaling en massaal hebben aangegeven zich zorgen te maken over de druk die dit voorstel op hen legt om hun enige vrije dag per week ook maar op te offeren. Het zijn toch signalen die we niet kunnen negeren? Zeker niet als we willen uitstralen burgerparticipatie belangrijk te vinden. Ik zet daar voor het gemak maar ondernemers-participatie bij. En daar is het fout gegaan. Dwars tegen de wens van alle belanghebbenden in heeft de coalitie willens en wetens besloten om dit pad zo snel mogelijk af te lopen. Dat onderweg iedere belanghebbende is afgehaakt doet er dan even minder toe. dat is jammer.

Hetzelfde bij de discussie over de Skaeve Huzen. Woningen om niet hanteerbare inwoners op een redelijke geïsoleerde plek onderdak te bieden, met begeleiding. Het onderwerp riep heel veel begrijpelijke commotie op. Niet omdat men van mening is dat deze mensen ook niet geholpen moeten worden. Maar wel vanwege de manier waarop de keuze tot stand is gekomen. Het college wekt de indruk daar niet al te veel met inwoners over in gesprek te zijn geweest. Ook hier had een gezamenlijk traject de voorkeur verdiend boven het droppen van een idee, waarvoor geen draagvlak bleek te bestaan.

Mijn wens is dat de coalitie hiervan leert. Samenleven doen we niet alleen. We moeten de gerechtvaardigde belangen van onze inwoners en ondernemers serieus nemen, wegen en duidelijk maken hoe keuzes tot stand komen. Vooralsnog vertrouw ik erop dat de coalitie hieruit lering trekt. En zo niet, dan zullen we de eerste zijn om hierover aan de bel te trekken.

Jan Willem van der Ham, fractievoorzitter SGP Krimpenerwaard