14 december 2015

De fracties van CU en SGP Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard in gesprek

De fracties van CU en SGP Krimpen a/d IJssel en Krimpenerwaard in gesprek over diverse onderwerpen met de SGP/CU-Statenfractie in de Provincie.

Gepleit werd voor meer woningbouw in de kleine kernen om die leefbaar te houden. Ook woningbouw op oude bedrijventerreinen zou mogelijk gemaakt moeten worden als er vanuit bedrijfsleven geen interesse meer is. De Algerabrug in Krimpen als knelpunt is wederom besproken. Vervoer over water via de waterbus wordt steeds aantrekkelijker. Besproken werd welke rotondes in Stolwijk het beste in een toekomstplaatje van verkeersstromen in het dorp passen. Het Rabobank-rapport De kracht van de Waard laat zien dat er genoeg mogelijkheden liggen in de streek, als we kansen pakken tenminste. Via het project Korte Ketens lopen plannen om streekproducten rechtstreeks aan de consument in de Rotterdamse regio te vermarkten. De Gebiedsovereenkomst (Veenweidepact) is in uitvoering. We vragen de Statenfractie mee te denken over meer kansen voor agrariërs. We maakten kennis met de net aangetreden burgemeester van Krimpen dhr Vroom die een deel van onze vergadering bijwoonde. Het was goed deze onderwerpen met elkaar te bespreken en zijn Krimpen dankbaar dat deze dag in hun mooie raadhuis plaats kon vinden.