8 februari 2018

De APV weer in het nieuws

Kort na de harmonisatie van de vijf afzonderlijke Algemene plaatselijke verordeningen in 2016 gaf de raad het college de opdracht de Apv 2016 verder te stroomlijnen.

Een drietal kaders werden meegegeven, namelijk vrijheid, veiligheid en respectvolle omgang. Aan deze drie criteria werden alle artikelen van de Apv getoetst en dat leverde een aanzienlijke deregulering op. 34 artikelen werden geheel geschrapt en een aantal artikelen werden meer of minder ingrijpend aangepast. Op zich kon de SGP hier in grote lijnen in mee gaan, hoewel zij de argumentatie – worden niet gebruikt- veelal wat marginaal vond. Van een drietal artikelen wilde zij niet af. Dat was de as-verstrooiing in het openbare domein, de verkeersgevaarlijke reclame, waaraan de noemer aanstootgevend werd toegevoegd en het opruimen van paardenvijgen. De laatste bepaling werd raadsbreed overgenomen. Voor de as verstrooiing kreeg de SGP geen medestanders. Ook het amendement m.b.t. de aanstootgevende reclame kreeg slechts de steun van de CU en 1 lid van de PvdA. We zijn benieuwd naar de evaluatie over een jaar, die door het college werd toegezegd. Ook op langere termijn zal de vinger aan de pols worden gehouden, aldus de burgemeester. Dat hopen wij als SGP eveneens te doen.