25 mei 2022

Coalitieakkoord Vitaal Vooruit

Op 24 mei 2022 hebben de vier coalitiepartijen VGBK, SGP, CDA en VVD van de gemeente Krimpenerwaard het coalitieakkoord ondertekend. Onder de naam Vitaal Vooruit! wil deze coalitie de komende vier jaar werken aan krachtige gemeenschappen, vitale kernen en een toekomstbestendig landelijk buitengebied. Een Krimpenerwaard waar we er voor elkaar zijn, met voldoende ruimte voor wonen en werken en waar aandacht is voor de uitdagingen van ons landschap.

Formateur Willem Schoof: “Dit coalitieakkoord is het resultaat van een aantal weken hard werken door afgevaardigden van de coalitiepartijen, de inbreng van oppositiepartijen en een expertgroep. Enkele oppositiepartijen hebben hun inbreng geleverd op thema’s, die voor hen van belang zijn. Daarnaast hebben verschillende organisaties ons geadviseerd op thema’s als economie, werkgelegenheid en jeugd in de Krimpenerwaard. Ik kijk terug op een hele constructieve en prettige samenwerking. Dat heeft geleid tot een waardevol akkoord voor onze Krimpenerwaard. Het is nu aan het nieuwe college om deze ambities te vertalen naar concrete doelen.”

Het debat over het akkoord vindt plaats op Dinsdagavond 7 juni vanaf 20:00 in de raadszaal. Daarna zal aansluitend het nieuwe college worden beëdigd.