24 mei 2018

Coalitieakkoord

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 liggen al weer twee maanden achter ons. We mogen terug zien op een mooie verkiezingscampagne, waarin we het geluid van de SGP duidelijk hebben laten klinken.

Veel inwoners van onze gemeente hebben ons verkiezingsprogramma kennelijk gewaardeerd. We werden stil van de verkiezingsuitslag. Die liet een winst van meer dan 500 stemmen zien ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Alle reden om dankbaar te zijn!

De verkiezingsuitslag gaf alleszins reden om de SGP te betrekken bij de coalitieonderhandelingen. Maar de realiteit werd al snel een andere. VGBK, VVD en CU hebben ervoor gekozen om de plek van de SGP in de coalitie om te wisselen voor die van D66. Tot op de dag van vandaag hebben noch de formateur (van VGBK-huize) noch onze coalitiegenoten het nodig gevonden om ons uitleg te geven over deze even onverwachte als onnodige stap. In een door ons aangevraagd raadsdebat op 24 april hebben wij die duidelijkheid ook niet gekregen. DV 29 mei aanstaande hopen wij die duidelijkheid in de raadsvergadering opnieuw te vragen.

Inmiddels heeft de nieuwe coalitie een coalitieakkoord gesloten. De verbazing van dat wij niet aan de nieuwe coalitie konden deelnemen, wordt overtroffen door onze teleurstelling over het coalitieakkoord. Onze teleurstelling wordt door twee dingen veroorzaakt:

  1. Het coalitieakkoord kent nauwelijks concrete voorstellen voor de komende raadsperiode. Het is een opsomming van algemeenheden en vage ambities. Het zal nog een hele klus worden om deze concreter te maken.
  2. Ondanks de afwezigheid van concrete ideeën voor de komende raadsperiode, is de voltallige coalities op één thema heel erg concreet: de zondag. Wij zetten de voorstellen van de nieuwe coalitie voor de zondag voor u op een rijtje:

a. alle supermarkten mogen in alle kernen op alle zondag open van 13.00-17.00 uur;
b. op 18 zondagen mogen alle winkels in Haastrecht en Schoonhoven open;
c. de sluitingstijden voor de horeca worden verruimd naar 5.00 uur in de morgen;
d. evenementen mogen voortaan tot 2.00 uur ’s nachts plaatsvinden.

De SGP is ervan overtuigd dat bovenstaande voorstellen voor inbreuk op de zondagsrust geen breed draagvlak hebben binnen onze gemeente. Niet bij de inwoners en al helemaal niet bij onze ondernemers! Dat tekent kennelijk de nieuwe coalitie: zonder raadpleging van wie dan ook wordt gewoon besloten dat de winkels op zondag open zouden moeten. Ondernemers die hier geen gehoor aan geven verdienen onze steun. En dat zijn veruit de meeste binnen onze gemeente!

De SGP zal in de raadsvergadering van 29 mei aanstaande haar reactie geven op het coalitieakkoord. Op onze Facebook-pagina belichten wij elke dag (behalve op zondag dan….) tot de raadsvergadering een thema. Neem een kijkje!