29 november 2016

Brandende kwestie ……. Locatie Brandweergarage Stolwijk

De brandweer van Stolwijk wacht al enige tijd op een nieuwe kazerne. Maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde. In de Structuurvisie Vlist 2020 van de voormalige gemeente Vlist was opgenomen dat deze brandweergarage zou geplaatst worden aan de rand van het dorp in de zogenaamde Poort van Stolwijk. Alle voorbereidende handelingen zijn daartoe reeds afgerond. Grond gekocht. Een bedrijf in de arm genomen om de bouw te begeleiden.

Totdat. Totdat. Een nieuwe gemeente. Een nieuw bestuur. Een nieuw college. Nieuwe onderzoeken. Nieuwe afwegingen. Nieuwe keuze. Op 29 maart 2016 werd deze nieuwe keus in de raad besproken. De nieuwbouw zou toch op de huidige locatie aan de Bovenkerkseweg moeten plaatsvinden. Reden:

1. De brandweer Stolwijk en Veiligheidsregio hebben de voorkeur voorde oude locatie.

2. De uitruktijd is aan de Bovenkerkseweg minder.

3. Bovenkerkseweg is breder en overzichtelijker.

4. Er kunnen meer parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Zijn er dan geen nadelen aan deze nieuwe keuze. Dat wordt in het collegevoorstel alsvolgt omschreven.

1. Minder woningbouwmogelijkheden aan de Bovenkerkseweg. En dus minder grondopbrengst.

2. Een bedrag van bijna 200.000 euro moet worden afgeschreven voor de grond in de Poort van Stolwijk (het is eigenlijk nergens geschikt voor. Woningbouw mag er niet plaatsvinden).

3. Afschrijving van de investering.

Standpunt SGP is steeds geweest, dat de brandweerkazerne aan de Poort van Stolwijk moet komen. Aangezien bij het hernieuwde onderzoek geen nieuwe feiten of omstandigheden naar boven zijn gekomen, houden we vast aan dit standpunt. Als er een calamiteitenontsluiting rechtstreeks op de provinciale wordt gemaakt zal dit de uitruktijd in het voordeel van deze locatie opleveren. Je gooit geen 200.000 euro in het water en bovendien kun je prachtig bouwplan ontwikkelen voor de oude locatie aan de Bovenkerkseweg. Met een architectonisch mooi en markant ontwerp, kun je ook de entree van het dorp verfraaien.

Aangezien de brandende kwestie D.V. dinsdag 29 november in de commissie wordt besproken en op 13 december in de raad, komt er een vervolg. U hoort nog van ons. André van der Wende.