19 april 2024

Bibliotheek Schoonhoven

TIjdens de raadsvergadering op dinsdag 16 april besprak de gemeenteraad de verplaatsing van de bibliotheek in Schoonhoven naar het dienstencentrum. Als SGP hebben wij daar kritische kanttekeningen geplaatst en daarom konden wij niet instemmen met het raadsvoorstel.

Onderstaand de inbreng van ons raadslid Maarten tijdens de betreffende vergadering.

Voorzitter,

In de beide commissies zijn door mijn fractiegenoten al aardig wat kritische kanttekeningen geplaatst bij dit voorstel. Het is niet de bedoeling om dat in deze raad over te gaan doen. Ik wil mij beperken tot enkele hoofdpunten.

Het al dan niet hebben van een goede bibliotheek voorziening in Schoonhoven is voor de SGP fractie geen punt van discussie. Ook voor deze kern is dat belangrijk. En dat mag best wat kosten. Onze kritiek richt zich ook niet direct op het College, wat geprobeerd heeft een uitweg te vinden uit het niet kunnen bouwen in Spoorzone zolang de bibliotheek daar zit. Overigens hebben we wel vraagtekens bij de onderhandelingen die destijds gevoerd zijn over het gehele project. Van Wijnen heeft dit wel voor een heel mooi prijsje kunnen verwerven.

Onze belangrijkste pijnpunt zit hem in de financiën:

  • De volledige opbrengst Spoorzone gaat ineens op aan 1 pand, tegenvallers kunnen dus niet meer opgevangen worden.
  • Een dergelijke investering van 4,5 miljoen, wat de marktwaarde van het pand daarna op nog geen miljoen uit laat komen.  Dat kunnen wij niet verkopen naar onze inwoners en vinden financieel niet verantwoord. Als privépersoon zou je dit ook niet in je hoofd halen.
  • Er zijn niet meerdere offertes opgevraagd, maar het werk is vooraf al aan Van Wijnen gegund. Meerdere offertes had wellicht tot een lagere prijs geleid.
  • Deze investering betekent een lastenverzwaring voor de komende jaren ( kapitaallasten en afschrijving) en een verdere stijging van de schuldquote die al hoog is.

Ook het moment van besluitvorming vindt de SGP gegeven de omstandigheden niet juist. Als er in de Kadernota financiële ruimte blijkt te zijn, dan zouden wij wellicht positiever naar dit voorstel kunnen kijken. Als SGP fractie willen wij nu niet blind budget beschikbaar stellen en dan in de Kadernota zien dat we pijnlijke bezuinigingen moeten doorvoeren.

Gezien bovenstaande punten kunnen wij niet anders dan tegen dit voorstel stemmen.