30 oktober 2017

Bezoek fractie aan Kruiswijk BV

 

Afgelopen zaterdag had de fractie een werkbezoek bij Kruiswijk in Bergambacht. Een prachtig nieuw bedrijf, maar ook weer niet omdat het al sinds tientallen jaren in Vlist groot is gegroeid. Het gesprek was met John Kruiswijk zelf en schoonzoon Pieter Teeuw.

Kruiswijk is al heel lang een bekende naam als het gaat om sloop- en grondwerk, asbestsanering, boren en zagen en duurzame recycling (circulair). Grote projecten waar we van onder de indruk kwamen: sloop t.b.v. nieuwbouw Forum 2 te Rotterdam, asbestsanering m.b.v. slimme containers en jarenlange inzet bij enkele ziekenhuizen. Maar niet te vergeten veel dichter bij huis: grootschalig straatwerk en andere klussen in de gemeente.

Het nieuwe pand is volledig op duurzaamheid gebouwd. Zo is er geen gasaansluiting maar worden alle gebouwen met sloophout warm gestookt! Daken liggen vol zonnecollectoren waardoor voldoende eigen energie wordt opgewekt en het kantoor is nagenoeg papiervrij.

Natuurlijk bezochten we ook het buitenterrein met puinbreekinstallatie. Door allerlei aanpassingen en innovatie zorgt het bedrijf ervoor dat omwonenden geen hinder ondervinden. Op het terrein wordt elk plankje en elk stukje metaal apart ingezameld. Niet omdat het moet maar omdat er veel financiële kansen liggen in goede afvalscheiding.

We wilden graag weten hoe een groot bedrijf (met 150 vaste werknemers) zich voelt in de nieuwe gemeente Krimpenerwaard en hoe de verplaatsing van Vlist naar Bergambacht is verlopen. Is er voldoende meegewerkt en –gedacht vanuit de gemeente? Beide heren lieten duidelijk weten zeer content te zijn met de kansen die het bedrijf geboden zijn. Door echt mee te denken zijn er veel dingen bereikt waardoor een hele mooie win-win situatie is ontstaan.Anderzijds merkt het bedrijf wel dat de lijntjes met de nieuwe gemeente veel langer zijn dan voorheen. Daardoor is het lastiger de juiste persoon te spreken te krijgen. Er wordt meer op de regels gelet, gevaar is dat de gemeente zich meer indekt en bureaucratischer wordt, en daardoor geen duidelijk ja of nee naar het bedrijfsleven toe laat horen. Duidelijkheid, dat is wat gevraagd wordt!

Uiteraard bespraken we ook de initiatieven van de fractie om vooral ook lokale aannemers te betrekken bij aanbestedingen en hen, binnen de regels, maximaal te laten profiteren van gemeentelijk werk. Door bijvoorbeeld vooraf aan voorlichting te doen richting ondernemers. Die verbetering was al zichtbaar geworden, zei het bedrijf!

Tot slot riepen de heren de gemeente op om vooral goed de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven te zoeken. Geen kostbare en tijdverslindende procedures maar praktisch en zakelijk werken waarbij je elkaar iets gunt, dan ontstaan er de mooiste resultaten!

Hartelijk dank voor deze ontvangst Kruiswijk, de tips nemen we graag mee in ons politieke werk!